Sledujte:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 

Jestli máte horečku, rýmu, kašel,  objednávejte se telefonicky, nebo formou SMS a nenavštěvujte ordinaci bez objednání !


 

 

KARANTÉNA

Karanténu pacientovi nařizuje Hygienická stanice nebo registrující praktický lékař.

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek do 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/je

Není nutné se k vyšetření objednávat a čekat na termín objednání. Ve velkých centrech ( Ústřední vojenská nemocnice, FN Motol ) je zajištěno vyšetření pacienta bez objednání .  

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam. Nejezdí se MHD.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno nás telefonicky kontaktovat a konzultovat svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich. Je ale vhodné, aby  rodinní příslušníci nosili roušky a minimalizovali svoje volnočasové aktivity v uzavřených prostorech nebo s přáteli bez použití ochranných pomůcek.