VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO - 2. kolo

NZZ MUDr. Natália Szitányi, V Zářezu 902/4, 15800 Praha 5

 

 vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb. výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru :

Pediatrie

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně (po předchozí domluvě), nebo poštou na adresu ordinace do 29. září 2023.

K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni mailem.  Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit  

absolventi magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství či lékaři/ lékařky ve specializační přípravě.

 Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

- přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 1 - Přihláška.xls)

- osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb., Příloha 2 – Osobní dotazník.xls )

-  1 fotografie pasového formátu

-  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců )

- výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců )

– neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Pediatrie

- neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti - neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal - přehled odborné praxe ( včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe )

Hodnotící kritéria:

- formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení

-  znalost práce s počítačem a znalost anglického jazyka úroveň B2

- osobnostní předpoklady a zájem o práci v oboru praktické pediatrie

 Způsob hodnocení uchazečů :

- hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.

Kontakty pro případné dotazy a domluvení informativní schůzky : natalia.szitanyi@seznam.cz ,  777 957 056.