Očkování

 

Spalničky - co jsou a jak se zachovat

 Příznaky onemocnění spalničkami jsou:

horečnatý stav s celotělovou vyrážkou trvající déle než 3 dny, přibližně 4 dny před vyrážkou jsou přítomny katarální příznaky, tj. teplota nad 38°C a jeden nebo více znásledujících příznaků: kašel, rýma, Koplikovy skvrny na bukální sliznici v ústech (světlé tečky se zarudlým okolím), zánět spojivek a typický vzhled obličeje „facies morbillosa“ – obličej uplakaného dítěte. Exantém je červenofialový, obvykle začíná na záhlaví nebo za ušima, do 4 dnů vyrážka, generalizuje - přechází na obličej, krk, břicho a končetiny, k ústupu vyrážky dochází postupně ve stejnémpořadí, tedy od hlavy po trup a končetiny. Komplikací spalniček může být zápal plic, zánět středního ucha, nebo postižení centrálního nervového systému.

· Původce onemocnění: virus spalniček.

· Zdroj onemocnění: zdrojem je výlučně nemocný člověk.

· Inkubační doba: obvykle trvá 7 až 21 dnů.

· Období nakažlivosti: začíná den před začátkem prodromálních příznaků, obvykle 4 dny před

objevením se vyrážky, a končí do čtyř dnů po vzniku exantému; prožití onemocnění spalničkami

zanechává celoživotní imunitu.

· Přenos:

Spalničky patří mezi nejvíce nakažlivé infekce, velmi snadno se šíří vzdušnou cestou; k přenosu dochází kapénkami od nemocných osob, vzácně i vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty.

K šíření onemocnění napomáhá i existence nenaočkovaných skupin osob, u kterých nebylo dosaženo minimálně 95% proočkovanosti dvěma dávkami vakcíny proti spalničkám, která je nezbytná k dosažení tzv. kolektivní imunity. Dojde-li k nahromadění takovýchto skupin osob v určitém kolektivu nebo regionu, vznikají vhodné podmínky pro šíření viru v populaci, případně pro vznik epidemie.

· Opatření a terapie

 Očkování je jediným preventivním opatřením.

 V případě onemocnění je povinná izolace nemocného po dobu 7 dnů po objevení se exantému

     (dle přílohy č. 2 vyhl. č. 306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 Terapie u nekomplikovaného průběhu onemocnění je symptomatická, tj. klid na lůžku,

snižování teploty, dostatek tekutin. Komplikované průběhy s bakteriální superinfekcí 

vyžadují léčbu antibiotiky, nejzávažnější průběhy až léčbu na jednotce intenzivní péče.

 

Pokud máte podezření na onemocnění spalničkami, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním - zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále.

 

Kontaktujte nás telefonicky, nebo mailem  a dále postupujte podle  pokynů.

Doporučujeme všem našim rodičům, kteří odkládali očkování PRIORIX proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, aby nechali svoje děti naočkovat naprodleně!  Chráníte tím svoje dítě i všechny ostatní kolem před šířením epidemie.