MUDr. Natália Szitányi

30 let pediatrické praxe.
Specializace z pediatrie a dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy 

18 let praktický lékař pro děti a dorost.

Od roku 2010 akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR.

Připravujeme na pracovišti mladé lékaře pro budoucí pediatrickou praxi. 

10 let klinické práce specializovaného pracoviště dětské gastroenterologie a JIP, konziliární činnosti pro hospitalizované pacienty a ambulance pro děti s chronickými poruchami výživy a dětské gastroenterologické ambulance, včetně vyšetřovacích metod ultrasonografie a digestivní endoskopie. Publikační a přednášková činnost v oboru praktické lékařství pro děti, především dětská výživa. Webové poradenství v oblasti dětské výživy. Vedoucí Pracovní skupiny pro dětskou výživu Odbrné společnosti praktických dětských lékařů.

 

O nás pro Vás.   SAMA  DOMA.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/216562220600010/video/448711

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/219562220600103/video/723502

 

 

 

 

 

Komunikace v německém a anglickém a ruském jazyce.