MUDr. Natália Szitányi

25 let pediatrické praxe
specializace z pediatrie a dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy 

Více než 10 let praktický lékař pro děti a dorost.

Od roku 2010 akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR.

Připravujeme na pracovišti mladé lékaře pro budoucí pediatrickou praxi. 

10 let klinické práce specializovaného pracoviště dětské gastroenterologie a JIP, konziliární činnosti pro hospitalizované pacienty a ambulance pro děti s chronickými poruchami výživy a dětské gastroenterologické ambulance, včetně vyšetřovacích metod ultrasonografie a digestivní endoskopie. Publikační a přednášková činnost v oboru praktické lékařství pro děti, především dětská výživa. Webové poradenství v oblasti dětské výživy. Vedoucí Pracovní skupiny pro dětskou výživu Odbrné společnosti praktických dětských lékařů.

 

Komunikace v německém a anglickém a ruském jazyce.