Ceník výkonů hrazených pacientem k 1.7.2017

 Nepojištění pacienti:

VSTUPNÉ komplexní preventivní vyšetření (60 min)

700,- Kč

OPAKOVANÉ komplexní preventivní vyšetření 500,-Kč

(bez aplikace očkování)

500,- Kč

OČKOVÁNÍ – aplikace očkovací látky

200,- Kč

VSTUPNÉ komplexní vyšetření v cizím jazyce (60min)

800,- Kč
Cílené vyšetření - dítě do 6-ti let 500,- Kč
Cílené vyšetření - dítě nad 6 let 400,- Kč
Kontrolní vyšetření - dítě do 6-ti let 400,- Kč
Kontrolní vyšetření - dítě nad 6 let 300,- Kč
Cílené vyšetření v cizím jazyce (angl.,nem.) 600,- Kč

Ostatní položky pro nepojištěné pacienty k nahlédnutí v ambulanci
Roční spolúčast pro registrované pacienty za anglické konzultace - 1000 Kč

 

Rychlé testy nehrazené pojišťovnou:

Streptest 200,- Kč
CRP ( pro nepojištěné pacienty a nepravidelnou péči) 200,- Kč
transkutánní měření bilirubinu 200.- Kč

Stolice na OK ( krvácení)

 70,- Kč

 

Výkony nehrazené pojišťovnou:

Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou 200,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 300,- Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz 200,- Kč
Vyšetření pro nástup do jeslí a MŠ s klinickým vyšetřením(dítě nemá preventivní prohlídku více než 1 rok, nebo je změna ve zdravotním stavu) 200,- Kč
Potvrzení pro nástup do jeslí a MŠ bez vyšetření 150,- Kč
Každé další vydané současně   70,- Kč

Lékařský posudek pro sportovní aktivity

400,- Kč

vydává se na základě vyplněného dotazníku ( k vyžádání u sestry)  a pouze s prohlídkou pacienta. K výkonnostnímu sportu nutné vyšetření EKG předem na náklady pacienta. Podrobně v ordinaci u sestry.   

Výpis z dokumentace pro různé účely 200,- Kč
Zdravotní prohlídka pro účely zdravotní způsobilosti pro školu 200,- Kč

 

Různé administrativní výkony:

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro školu v rámci preventivní prohlídky

Potvrzení o zdravotní způsobilosti mimo preventivní prohlídku

( vydává se bez prohlídky do 5 pracovních dnů v případě, že pacient absolvoval preventivní prohlídku před méně než 24 měsíců od vydání potvzení. V případě intervalu delšího, nebo nedostavení se na preventivní prohlídku ve stanoveném termínu nutno pacienta vyšetřit a pacient hradí prohlídku za účelem vystavení potvrzení. U pacientů s chronickou nemocí, nebo změnou zdravotního stavu je prohlídka nutná. Stanovuje lékař.)

      100.- Kč,

      200.- Kč

Vyplnění tiskopisu pro pobyt v ozdravovně -samoplátci 200,- Kč
Potvrzení pro různé účely na žádost pacienta dle rozsahu 100 - 300,- Kč
Kopie zdravotní dokumentace vyžádáno rodiči 10 Kč / stránku
Potvrzení přihlášek na SŠ a VŠ - 150,- Kč
každá další 50,- Kč
Potvrzení přihlášek na letní tábory - viz potvrzení o způsobilosti 100 - 200,- Kč
Vystavení duplikátu zdravotního průkazu 100,- Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu  100,- Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu v cizím jazyce 300,- Kč
Vyplnění dotazníku v cizím jazyce před odjezdem do zahraničí  300.- Kč
Vystavení lékařské zprávy v cizím jazyce  500,- Kč
Vyplnění tiskopisu pro účely plnění komerčního pojištění 200,- Kč

 

Kosmetické výkony

Aktuálně nastřelování náušnic neprovozujeme

 

Nadstandardní služby nehrazené pojišťovnou

Dietologická konzultace podle závažnosti a rozsahu 300 – 500,-Kč
Dietologická konzultace včetně gastroenterologického klinického vyšetření 500,- Kč             

Zapůjčování kojenecké váhy  

100,- Kč/týden